Vùng Châu Thổ Sông Hồng

     Hội đền An Dương Vương Không biết từ bao giờ trong dân gian đã lưu truyền câu ca: "Chết thì bỏ con bỏ cháu Sống th..
Xem tiếp:
Hội Bạch Hạc Làng Bạch Hạc, (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) hàng năm mở hai kỳ hội Xuân, kỳ đầu từ mồng 3 đến hết mồng 5 tháng giêng, kỳ sau từ mồng 1..
Xem tiếp:
Hội chùa Hương Người Việt Nam, mấy ai lại không biết tới hội chùa Hương. Phan Huy Chú một học giả lỗi lạc đầu thế kỷ XIX từng đánh giá hội chùa..
Xem tiếp:
Lễ hội Lim Đã thành lệ, hàng năm, đến cữ 13 tháng Giêng, dân sở tại hay du khách khắp nơi lại nô nức rủ nhau đi dự Hội Lim, để được say sưa tro..
Xem tiếp:
Lễ Hội Phủ Giầy
      Hội phủ Giầy Phủ Giầy có tên cổ là Kẻ Giầy, từ sau khi Liễu Hạnh được sắc phong công chúa thì được gọi là Phủ. T..
Xem tiếp:
Lễ hội đền Vua Bà là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của làng Viêm Xá (Hoà Long-Yên Phong). Hội đền Vua Bà cũng là hội Quan họ duy nhất trong vùng..
Xem tiếp:
Nhà vua gương mặt uy nghiêm, mình khoác long bào, đầu đội mũ ngự ngồi trên ngai vàng, xung quanh cờ lọng rợp trời, trống chiêng rộn rã, đoàn người ..
Xem tiếp: