Miền Trung

Con đường di sản miền Trung
4,350,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:5 ngày 4 đêm
Phương tiện:Đi về bằng máy bay
NHA TRANG - DỐC LẾT - HÒN TẰM
2,375,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:04 ngày 03 đêm
Phương tiện:Đi về bằng xe
NHA TRANG - MÙA THU LẠI VỀ
2,195,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:04 ngày 03 đêm
Phương tiện:Đi về bằng xe
NINH CHỮ - VỊNH VĨNH HY
1,445,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Phương tiện:Đi xe về xe
PHAN THIẾT - MŨI NÉ - BIỂN HÒN RƠM
865,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:2 ngày 1 đêm
Phương tiện:Đi xe về xe
Thăm miền Trung Đất Việt
4,095,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:4 ngày 3 đêm
Phương tiện:Đi về bằng máy bay
TÀ CÚ - PHAN THIẾT - MŨI NÉ - TẮM BÙN KHOÁNG
1,350,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:3 ngày 2 đêm
Phương tiện:Đi xe về xe
TÀ CÚ- PHAN THIẾT - MŨI NÉ
965,000VNĐ
Khởi hành:Thứ bảy hằng tuần
Thời gian:02 ngày, 01 đêm
Phương tiện:Đi về bằng xe
ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN- HUẾ - PHONG NHA
5,340,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:06 ngày, 05 đêm
Phương tiện:
ĐÀ NẴNG-BÀ NÀ-HỘI AN-MỸ SƠN-HUẾ
4,095,000VNĐ
Khởi hành:Theo yêu cầu khách hàng
Thời gian:04 ngày 03 đêm
Phương tiện:Đi về bằng máy bay