Miền Nam

An Giang
An Giang là một tỉnh miền Tây Nam bộ, phía đông An Giang giáp Đồng Tháp, phía đông nam giáp TP. Cần Thơ, phía tây nam giáp Kiên Giang, phía tây và ..
Xem tiếp:
Bến Tre
Bến Tre là một tỉnh đồng bằng cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp với biển Đông, có bờ biển dài 60km. Phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và tây nam..
Xem tiếp:
Cần Thơ
Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi kênh rạch. Cần Thơ tiếp giáp với 5 tỉnh: phía bắc giáp An Giang và đô..
Xem tiếp:
TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh phía bắc giáp Tây Ninh, Bình Dương, phía đông giáp Đồng Nai, phía nam giáp biển Đông và Tiền Giang, phía tây giáp Long An. Kh..
Xem tiếp: